Pallet Giấy

PALLET GIẤY

  • Pallet Giấy Carton

Pallet giấy carton có thể chịu lực lên đến 1000kg-1800kg. Pallet được thiết kế theo dạng 2 chiều hoặc 4 chiều nâng, kích thước thiết kế theo yêu cầu khách hàng.

 

  • Pallet Giấy Tổ Ong

Pallet Giấy tổ ong có thể chịu lực từ 500kg . Pallet được thiết kế theo dạng 2 chiều hoặc 4 chiều nâng, kích thước thiết kế theo yêu cầu khách hàng.

 

  • ♣ Pallet có thể kết hợp với các sản phẩm nhằm nâng cấp độ bảo vệ và sức chịu lực (Thanh nẹp góc, thùng, mặt carton dày…)