Pallet Giấy Đặc Biệt

PALLET ĐẶC BIỆT

  • Pallet thùng

Là sản phẩm đóng thành thùng làm từ giấy carton hoặc giấy tổ ong, thanh nẹp giấy, gắn kết với pallet 3 chân hoặc 9 chân. Pallet thùng nhẹ ký nhưng độ chịu lực cao, là sản phẩm hoàn hảo thay thế các pallet làm từ gỗ, nhựa. Dễ dàng khi đóng gói, sử dụng và tái chế. Là sản phẩm chuyên dung trong đóng gói xuất khẩu