Các Sản Phẩm Khác

THANH NẸP GÓC

Việc bảo vệ hàng hoá với thanh edgeboard bây giờ dễ dàng hơn với thanh nẹp góc đã được dập khuôn sẵn. Tiết kiệm thời gian, gọn gàng và bảo bệ chắc chắn. Kích thước có thể làm theo yêu cầu của khách hàng